เงื่อนไขการค้นหา

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน

ประเภท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา งบประมาณ วันที่ประกาศ
1 จัดจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 630,000,000.00 2 มีนาคม 2563