เงื่อนไขการค้นหา

ปีงบประมาณ

หน่วยงาน

ประเภท

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# ชื่อประกาศ วิธีการจัดหา งบประมาณ วันที่ประกาศ
1 จ้างควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
วิธีคัดเลือก 25,500,000.00 16 ตุลาคม 2563
2 จัดจ้างก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 630,000,000.00 2 มีนาคม 2563